Üdvözlöm!

Ha Ön vállalkozás alapításában gondolkozik, vagy könyvelőt keres, jó helyen jár!

KATA-s vállalkozásokat érintő néhány gyakori kérdés a COVID19 időszakában

A kata alóli megfizetési mentesség nem zárja ki a munkavégzést, tehát a tevékenységet végezheti tovább a vállalkozás?

A mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás mentesül 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel a kisadózó után a Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól. Ennek feltétele, hogy a kisadózó vállalkozás e tevékenysége tekintetében 2020. február hónapjában már a Katv. hatálya alá tartozott [61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés].

A mentesség akkor illeti meg a katás vállalkozást, ha a mentesített tevékenységet folytatja, vagyis nincs olyan szabály, amely alapján ne végezhetné a mentesség időszakában az adott tevékenységet. 

A 61/2020. (III.23.) Korm. rendeletnek a katásokra vonatkozó mentességi szabálya minden katás vállalkozásra vonatkozik, vagy csak az egyéni vállalkozóknak nem kell fizetni tételes adót március-június hónapokra, ha mentesített tevékenységet végeznek?

A Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében foglalt mentességi szabály valamennyi, a Katv. szerinti kisadózó vállalkozásra vonatkozik, ha az ott felsorolt tevékenységet folytat és a felsorolt tevékenység tekintetében 2020. február hónapjában már a Katv. hatálya alá tartozott.

Ha a kisadózó vállalkozás nem tudja befizetni a havi tételes adót (kata) a jelenlegi helyzet miatt, a 100 ezer forintot meghaladó adótartozás miatt elveszíti-e év végén kataalanyiságát?

Főszabály szerint megszűnik a kisadózó vállalkozás adóalanyisága, ha a naptári év utolsó napján a NAV-nál nyilvántartott, végrehajtható, nettó adótartozása meghaladja a 100 ezer forintot. Az adóalanyiság megszűnéséről a NAV határozatban értesíti a vállalkozást. Ha a katás vállalkozás az adótartozást a határozat véglegessé válásáig megfizeti, az adóalanyiság nem szűnik meg, a vállalkozás továbbra is alkalmazhatja a tételes adózást.

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március, április, május és június hónapra nem kell megfizetnie a tételes adót a kisadózó vállalkozásnak, ha a következő, mentesített tevékenységek valamelyikét végzi:

 1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
 2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
 3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
 4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
 5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
 6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
 7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
 8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
 9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
 10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
 11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
 12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
 13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
 14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
 15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
 16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
 17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
 18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
 19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
 20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
 21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
 22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
 23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
 24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),
 25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és
 26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

A mentesség feltétele, hogy a katás vállalkozás e tevékenysége tekintetében 2020. februárban már a kata hatálya alá tartozott.

A veszélyhelyzet miatt továbbá a kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – fizetheti meg. A NAV erre az időszakra – 2020. március 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig, valamint a részletfizetés időtartamára – az adótartozásra pótlékot nem számít fel.

Ha az adózó az esedékes részletet nem fizeti be, akkor a kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozást egy összegben, azonnali esedékességgel kell visszafizetnie. Ebben az esetben a NAV a tartozás fennmaradó részére – a 2020. március 1-jéig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül – 2020. március 1-jétől további késedelmi pótlékot számít fel.

A kisadózó egyéni vállalkozó megszünteti a tevékenységét a kialakult veszélyhelyzet miatt. Ha a veszélyhelyzet elmúltával még ebben az évben újrakezdi a vállalkozását, akkor lehetősége lesz-e rá, hogy újra „katázzon”?

A kata az adóalanyiság megszűnésének évére és az azt követő 12 hónapra ismételten nem választható. Ha a kisadózó 2020-ban megszünteti az egyéni vállalkozását, de még ebben az évben újraindítja azt, akkor egyéni vállalkozóként katát leghamarabb 2022. január 1-jétől választhat újra, erről a megszűnés évét követő adóév (2021) decemberében nyilatkozhat legkorábban.

Forrás NAV